بهنود خانبهنود خان، تا این لحظه: 8 سال و 13 روز سن داره
بهناز خاتونبهناز خاتون، تا این لحظه: 6 سال و 8 ماه و 15 روز سن داره

✿زندگي ما✿

مرد دی ماه و زن اردیبهشتی

  مردی قدرت طلب ، خانواده دوست ، خوددار و در عرصه عشق کم حرف و کم تظاهر از ویژگیهای مهم مرد متولد دی ماه است. و زنی که طبیعت را دوست می دارد، زنی که مادر سخت گیری است، زنی که همسری فداکار وکمک دهنده است، زنی که عاشق موسیقی و ساز و آواز است، زنی که روحی بزرگ و بلندپرواز دارد.... و آن روی سکه رگی که گاهی در انتهای خط لجبازی قرار دارد     کلا خیلی به طالع بینی اعتقادی ندارم اما برام جالب بود که به خصوصیت های اخلاقی بهنود و بهناز خیلی نزدیکه! اما اقرار میکنم همیشه عاشق زن اردیبهشتی بودم و بهترین دوستام اردیبهشتی هستن...   ...
21 بهمن 1393
1