بهنود خانبهنود خان، تا این لحظه: 8 سال و 13 روز سن داره
بهناز خاتونبهناز خاتون، تا این لحظه: 6 سال و 8 ماه و 15 روز سن داره

✿زندگي ما✿

اختراع عجیب بهنود

  اولین اختراع بهنود خان که البته به طرز هوشمندانه ای فیش ها به قسمت انتهایی پرتقال که راحت تر بوده فرو رفته یعنی آزمون و خطایی وجود نداشته! یه جورایی میشه به عنوان اولین تلفن های دوستدار محیط زیست به ثبت رسوندش   ...
15 ارديبهشت 1393
1