بهنود خانبهنود خان، تا این لحظه: 8 سال و 13 روز سن داره
بهناز خاتونبهناز خاتون، تا این لحظه: 6 سال و 8 ماه و 15 روز سن داره

✿زندگي ما✿

من

  درست یادم نیست آخرین باری که برای اوقات فراغتم برنامه ریزی میکردم کی بوده ولی دلم لک زده برای روزایی که روی مبل جلو تلویزیون میخوابیدم و به این فکر میکردم که برای مهمونی ماه دیگه چی بپوشم این روزا اینقدر پر شدم از دلواپسی و دغدغه که دیگه زمانی حتی برای مرور خاطراتم هم ندارم دلواپسی برای بهنود که یک شبه تصمیم به بزرگ شدن گرفت , با خوابیدن تنها تو اتاقش شروع شد و خداحافظی از پوشک و باب اسفنجی (که البته جاشو به تام و جری داده ) ادامه داره و اضافه کنید بهناز رو که جدیدا راه رفتن یاد گرفته و برای فوضولی به وسایلای خونه با زبون خودش یه جمله ی توجیهی میگه تا اجازه بگیره و اگه خدایی نکرده از دهنت نه بشنوه اونوقت از سیستم دفاعیش ا...
8 خرداد 1393
1